• Όλα τα αυγά είναι δικής μας και μόνο παραγωγής.
  • Η τροφή των ζωών παρασκευάζεται από εμάς από τις καλύτερες πρώτες ύλες (φυσικές-φυτικές τροφές), για να έχουμε άριστη ποιότητα αυγού.
  • Τα αυγά συλλέγονται, ωοσκοπούνται, συσκευάζονται καθημερινώς, ώστε να προωθούνται στην αγορά την επόμενη μέρα.
  • Όλα τα κτίρια έχουν ελεγχόμενο κλιματισμό για την καλύτερη διαβίωση και απόδοση των ζωών και για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας των ανθρώπων.
  • Το τάϊσμα, το πότισμα και το φως είναι αυτοματοποιημένα.
  • Υπάρχουν υψηλά στάνταρ καθαριότητας με τακτικές απολυμάνσεις και ελέγχους για τυχόν μεταδοτικές ασθένειες.
  • Τα αυγά μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής προς τα σημεία πώλησης με αυτοκίνητα που διαθέτουν μηχανήματα συντήρησης (ψυγεία συντήρησης) και όσα αυγά μένουν στη μονάδα αποθηκεύονται επίσης σε χώρο συντήρησης.