ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΓΑ ΠΑΠΠΑ Α.Ε.

Η ΑΥΓΑ ΠΑΠΠΑ Α.Ε. εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι ήδη πιστοποιημένη από τους μεγαλύτερους οργανισμούς και διαθέτει ISO 22000, TUV ΑΥΣΤΡΙΑΣ & HACCP εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ