Τόπος Εγκατάστασης
ΘΕΣΗ: ΝΤΟΥΣΚΙΑ-ΘΑΝΑΣΑΚΗ
Δ.Δ: ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Γ.Ε.: EYBOIAΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 15 ΧΙΛ.
ΑΠΟ Ν.Ε.Ο.Α.Θ. 5 ΧΙΛ

Τηλ. 22210-33116
FAΧ 22210-31521